Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Pocztex) już od 600,00 zł.
Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L. 2016.119.1, dalej zwane „RODO”), informujemy Panią/Pana, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe RAD Bożena Kołecka, z siedzibą w Słupsku, ul. Braci Gierymskich 3/5, 76-200 Słupsk, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta miasta Słupsk, wpis nr 31032, NIP: 7421520025 REGON: 519633427.


2. Zakres przetwarzanych danych osobowych:
    - imię i nazwisko
    - adres
    - numer telefonu
    - adres e-mail

3.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się poprzez adres biuro@epokoik.pl , telefonicznie na numer telefonu 500 526 293  

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w następujących celach i na podstawie:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, np. wystawianie i przechowywanie faktur albo dokumentów księgowych).

c) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - w celu zapewnienia kontaktu, w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu archiwizacji danych;

5. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa;
b) dostawcom usług zaopatrującym administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją administratora (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych);
c) dostawcom usług kadrowo-płacowych i księgowych;
d) dostawcom usług prawnych oraz wpierającym administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia Umowy. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia Umowy;

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji kontaktu w celach handlowych i marketingowych do czasu wycofania zgody na przetwarzanie;

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;

10. Podane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

11. Podający swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych , adres siedziby: ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa;

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl